Szczecin, dn. 2018-05-24

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Administratorem Danych jest (zwany dalej Sklepem):

Księgarnia Akademicka S C

D.Rejmer-Broda,E.Popiołek

Al.Papieża Jana Pawła II 40/4

70-445 Szczecin

e-mail: biuro@ksiegarniaakademicka.net

tel./fax +48 91 48 90 926

www: ksiegarniaakademicka.net

 

Cel przetwarzania

Drogi Użytkowniku w momencie gdy utworzysz konto w naszym Sklepie rozpoczniemy przetwarzanie Twoich danych osobowych. Celem przetwarzania tych danych są czynności związane z procesem sprzedaży oferowanych przez nas produktów.

 

Źródła danych osobowych

Źródłem Twoich danych osobowych jest dla nas formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem https://www.ksiegarniaakademicka.net/logowanie oraz dane przekazane bezpośrednio przez Ciebie podczas kontaktów z naszym Sklepem.

 

Kategorie danych osobowych

Kategorie danych jakie podlegają przetwarzaniu w celu wykonania czynności związanych ze sprzedażą wynikają z następujących źródeł:

  1. Ustawa o VAT z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
  2. Regulamin naszego Sklepu znajdujący się pod adresem http://www.ksiegarniaakademicka.net/content/9-regulamin-sklepu.

Aby skutecznie zrealizować cel przetwarzania Twoich danych osobowych jakim jest sprzedaż produktów oferowanych w naszym Sklepie będziemy potrzebować następujących danych:

  1. Dane osobiste: imię i nazwisko.
  2. Dane kontaktowe i adresowe: e-mail, adres, numer telefonu.
  3. W przypadku firm: nazwa firmy, adres i numer NIP.

 

Prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Aby dokonać zmian w Twoich danych osobowych możesz skorzystać z formularza znajdującego się pod adresem https://www.ksiegarniaakademicka.net/logowanie lub skontaktować się bezpośrednio z Administratorem Danych.

Zawsze przysługuje Ci możliwość prawo do bycia zapomnianym, czyli na Twoje życzenie trwale usuniemy wszelkie przetwarzane przez nas informacje dotyczące Twojej osoby. W tym celu skontaktuj się z Administratorem Danych bezpośrednio.

Jeżeli będziesz chciał skorzystać z prawa do bycia zapomnianym a dokonałeś zakupów w naszym Sklepie, usuniemy Twoje dane z oprogramowania sklepu internetowego ale dane określone w ustawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz rachunkowości będziemy przechowywać tak długo jak wymagają tego przepisy prawa.

 

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

Twoje dane osobowe nie są przekazywane przez nas poza Unię Europejską. Przekazujemy natomiast Twoje dane do przetwarzania firmie związanej z oprogramowaniem< sklepu internetowego oraz firmie prowadzącej naszą księgowość.

 

Profilowanie danych osobowych

Na żadnym z etapów przetwarzania danych nie stosujemy automatycznego profilowania danych osobowych. Oznacza to, że zawartość danych osobowych nie jest analizowana przez oprogramowanie komputerowe i decyzje dotyczące Twojej osoby nie są podejmowane w sposób automatyczny.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres wymagany przepisami prawa tj. 5 pełnych lat podatkowych od zaistnienia transakcji pomiędzy Tobą a naszym Sklepem.

 

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Szukaj