Apelacja w postępowaniu cywilnym komentarz i orze

Apelacja w postępowaniu cywilnym komentarz  i orze


139,00 zł brutto

NEX-526

W publikacji kompleksowo omówiono problematykę związaną z apelacją jako środkiem zaskarżenia - z uwzględnieniem zarówno apelacji zwykłej, jak i apelacji uproszczonej - oraz z postępowaniem apelacyjnym. Szczególny nacisk położono na konstrukcję apelacji, jej wymagania formalne jako pisma procesowego oraz jako środka odwoławczego.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera:

- klasyczny podartykułowy komentarz do przepisów art. 367–391 i 5058–50513 k.p.c.,
- wybór najważniejszych orzeczeń ze wskazaniem dominującej linii orzeczniczej,
- schematy ułatwiające zrozumienie zasad postępowania apelacyjnego uwzględniające m.in. występowanie w tym postępowaniu współuczestnictwa procesowego.
W drugiej części - w suplemencie - umieszczono:

- przykłady i kazusy wyjaśniające funkcjonowanie wielu instytucji z zakresu postępowania odwoławczego,
- przykłady konstruowania zarzutów i wniosków apelacji oraz wzory poszczególnych elementów apelacji,
- wzór prawidłowo napisanej apelacji opatrzony szczegółowym komentarzem.
Czwarte wydanie książki uwzględnia aktualny stan prawny, zostało również uzupełnione o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych oraz nowe koncepcje rozwiązania niektórych problemów pojawiających się w praktyce.
  • Autor Małgorzata Manowska
  • Wydanie w.4 2017
  • Wydawnictwo Wolters Kluwer
  • Tytuł Apelacja w postępowaniu cywilnym komentarz i orze

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Szukaj