Zamówienia publiczne.Wzory pism i dokumentów

Zamówienia publiczne.Wzory pism i dokumentów


199,00 zł brutto

WOLT-4626

Publikacja jest zbiorem wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych opracowanych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi. Książka została opracowana zgodnie z następującym schematem:
- tytuł pisma;
- przytoczenie przepisu, z którego wynika obowiązek lub możliwość wystosowania pisma przez zamawiającego lub inny podmiot;
- proponowana treść pisma;
- wskazówki dla opracowujących pismo.
Obecne wydanie uzupełniono o nowe rodzaje pism dotyczące m.in. oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przedłużenia terminu związania ofertą, specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Materiał przedstawiony w publikacji umożliwi Czytelnikowi szybkie przygotowanie pism w napiętych terminach przetargowych, pozwoli ustrzec się przed potencjalnymi błędami przy zastosowaniu właściwej i kompletnej formy dokumentu.
  • Autor Marcjoniak E.
  • Wydanie W.2 2017
  • Wydawnictwo Wolters Kluwer
  • Tytuł Zamówienia publiczne.Wzory pism i dokumentów

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Szukaj