28,00 zł brutto

DOM-136

Władysław Bojarski, Wojciech Dajczak, Andrzej Sokala.
Opracowanie ma zapewnić Czytelnikom (studentom, prawnikom teoretykom i praktykom) bezpośredni kontakt z prawem rzymskim, z jego podstawowymi zasadami i najbardziej interesującymi kazusami. Kolejne wydanie VERBA IURIS uwzględnia szereg dokonanych w ostatnich latach zmian w prawie polskim, które w dużym zakresie można postrzegać jako „powroty” pojęć czy konstrukcji wywodzących się z prawa rzymskiego do polskiego prawa współczesnego. Autorzy dokonali szeregu zmian i uzupełnień w części pierwszej „Definicje i sentencje” i drugiej „Kazusy”, dodając w wielu miejscach wskazówki bibliograficzne.

WŁADYSŁAW BOJARSKI, dr hab., profesor zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zmarł 27 III 2000r.


WOJCIECH DAJCZAK, dr hab., profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego.

ANDRZEJ SOKALA, dr hab., profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Prawa Rzymskiego.


obj.wol.198 str. format B 5 
wyd. III zmienione i uzupełnione 
rok wydania 2007
nr katalogowy W-1153

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Szukaj