Postępowanie cywilne kazusy

Postępowanie cywilne kazusy


59,00 zł brutto

LEXIS-2337

Postępowanie cywilne. Kazusy to publikacja, która zawiera opisy przykładowych stanów faktycznych oraz pytania wraz z odpowiedziami i wzorami z zakresu postępowania cywilnego (z uwzględnieniem sposobu konstruowania apelacji), pozwalające na dokładne przygotowanie się do egzaminów końcowych dla aplikantów radcowskich i adwokackich.

Książka została opracowana w sposób uwzględniający problemy praktyczne, z jakimi może się zetknąć radca prawny i adwokat w toku sprawy cywilnej. W udzielanych odpowiedziach znajdują się odesłania do orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, praktyki sądowej, a także do poglądów doktryny.

Trzecie wydanie książki uwzględnia najnowsze zmiany Kodeksu postępowania cywilnego. Ponadto zostało ono wzbogacone o nowe kazusy dotyczące zasad ponoszenia kosztów proce-su i kosztów sądowych przez stronę przegrywającą proces, a także przy częściowym uwzględnieniu powództwa i współuczestnictwie procesowym. Wobec pojawiających się nowych problemów w praktyce część kazusów została uaktualniona, a część zmieniona tak, aby uwzględnić najnowsze poglądy wyrażane w orzecznictwie.

Materiały wykorzystane w książce są efektem wieloletniej pracy Autorki z aplikantami radcowskimi i adwokackimi w ramach aplikacji organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla aplikantów radcowskich i adwokackich, ale może być pomocna w nauce także aplikantom sądowym i studentom.

Małgorzata Manowska jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
  • Autor Małgorzata Manowska
  • Wydanie w.3 2014
  • Wydawnictwo LexisNexis
  • Tytuł Postępowanie cywilne kazusy

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Szukaj