Ochrona autorskich praw osobistych w powszechnym p

Ochrona autorskich praw osobistych w powszechnym p


58,00 zł brutto

DIF-1667

Monografia stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej kompleksowe opracowanie problematyki związanej z ochroną uprawnień osobistych autora, takich jak prawo do autorstwa, czy też prawo do integralności w powszechnym prawie międzynarodowym.

Autor podejmuje w niej, zarówno rozważania dogmatyczno – prawne dotyczące zakresu ochrony poszczególnych uprawnień osobistych autora, na gruncie omawianych kolejno w pracy powszechnych konwencji prawa międzynarodowego, jak i omawia konkretne problemy praktyczne związane z zastosowaniem przedstawionych regulacji. Szczegółowa analiza przedstawionych w pracy multilateralnych konwencji, pod kątem wyodrębnienia z nich zakresu ochrony uprawnień osobistych autora, została poprzedzona omówieniem rozwoju historycznego koncepcji ochrony tych uprawnień w państwach takich jak Anglia, Francja i Niemcy.
  • Autor Marcin Huczkowski
  • Wydanie 2013
  • Wydawnictwo Difin
  • Tytuł Ochrona autorskich praw osobistych w powszechnym p

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Szukaj