Marketing w handlu

Marketing w handlu


35,00 zł brutto

US-447

Wstęp

Część pierwsza
HANDEL WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

Rozdział I. Istota i znaczenie handlu we współczesnej gospodarce 
Tomasz Sondej
1.1. Wprowadzenie do problematyki handlu
1.2. Cele i funkcje sektora handlowego
1.3. Produkt narodowy i proces produkcyjny w handlu
1.4. Nowe formy w handlu we współczesnej gospodarce  
Rozdział II. Przeobrażenia handlu w Polsce po 1989 roku
Józef Perenc, Agnieszka Rak
2.1. Liberalizacja handlu i jej efekty w wolnorynkowej gospodarce  
2.2. Znaczenie handlu detalicznego jako działu gospodarki
2.3. Tendencje zmian strategii działania handlu w Polsce
2.4. Korzyści i zagrożenia związane z funkcjonowaniem hipermarketów na lokalnym rynku handlowym
Rozdział III. Handel detaliczny Leszek Gracz
3.1. Wprowadzenie do handlu detalicznego - definicje
3.2. Organizacyjne formy handlu detalicznego
3.3. Główne typy sprzedaży sklepowej
3.4. Główne typy sprzedaży niesklepowej
Rozdział IV. Handel hurtowy Anna Mańkowska
4.1. Istota i klasyfikacja handlu hurtowego
4.2. Stan handlu hurtowego w Polsce
4.3. Perspektywy rozwoju handlu hurtowego w Polsce
Rozdział V. Handel w Internecie
Barbara Iwankiewicz-Rak, Marta Wasiak
5.1. Rynek i handel elektroniczny
5.2. Formy e-commerce
5.3. Przedsiębiorstwa handlu internetowego
5.4. Zasady funkcjonowania sklepów internetowych
5.5. Rozwój sklepów handlu internetowego w Polsce

Część druga
MARKETING W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO

Rozdział VI. Badania marketingowe w przedsiębiorstwie handlowym
Joanna Hołub-Iwan
6.1. Identyfikacja sytuacji decyzyjnych w przedsiębiorstwie handlowym  
6.2. Obszary informacyjne w działalności handlowej
6.2.1. Zakres informacji dotyczący zakupów i zapasów towarów
6.2.2. Analiza sprzedaży, cen i asortymentu towarów
6.2.3. Zbiór informacji dotyczący postaw i zachowań klientów oraz promocji  
6.2.4. Analiza makrootoczenia
6.3. Metody i techniki badań marketingowych w działalności handlowej   
6.3.1. Specyfika procesu badań marketingowych w przedsiębiorstwie handlowym  
6.3.2. Badania ankietowe
6.3.3. Badania motywacyjne
6.3.4. Obserwacje
6.3.5. Eksperyment
Rozdział VII. Marketing mix w handlu Ewa Flejterska
7.1. Asortyment przedsiębiorstwa handlowego
7.2. Znaczenie lokalizacji w handlu
7.3. Ceny i marże w handlu
7.4. Instrumenty promocyjne jako podstawa komunikacji przedsiębiorstwa handlowego z rynkiem
7.5. Obsługa klienta w handlu
Rozdział VIII. Komunikacja i negocjacje w przedsiębiorstwie handlowym Grażyna Rosa
8.1. Istota komunikacji
8.2. Płaszczyzny komunikacji marketingowej
8.2.1. Komunikacja formalna
8.2.2. Komunikacja nieformalna
8.3. Komunikacja w negocjacjach
8.3.1. Komunikacja niewerbalna
8.3.2. Komunikacja werbalna
Rozdział IX. Konsument jako odbiorca komunikatów w procesie zakupu i sprzedaży Grażyna Rosa
9.1. Model postępowania nabywcy
9.2. Czynniki determinujące zachowania konsumentów
9.2.1. Czynniki wewnętrzne
9.2.2. Czynniki zewnętrzne
9.3. Komunikacja w procesie zakupu
9.4. Komunikacja w procesie sprzedaży
9.5. Psychologiczne zasady w procesie zakupu i sprzedaży
Rozdział X. Wybrane aspekty merchandisingu
Agnieszka Smalec
10.1. Pojęcie i cechy merchandisingu
10.2. Zachowania klientów podstawą technik merchandisingu
10.3. Ekspozycje specjalne
Rozdział XI. Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych Józef Perenc
11.1. Planowanie działalności marketingowej jako podstawa dobrej strategii marketingowej
11.2. Zasady wyboru i rodzaje strategii marketingowych
11.3. Kształtowanie strategii marketingowej w przedsiębiorstwie handlowym  
11.4. Procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw handlowych jako warunek ich dostosowania do wymogów współczesnego rynku
Rozdział XII. Od marketingu tradycyjnego do marketingu relacji w handlu Józef Perenc
12.1. Znajomość profilu współczesnego klienta podstawą do budowy systemu obsługi klienta
12.2. Interpretacja obsługi klienta
12.3. Obsługa klienta w ujęciu marketingowym
12.3.1. Obsługa klienta w roli integratora marketingu i logistyki
12.3.2. Przedtransakcyjne, transakcyjne i potransakcyjne elementy obsługi klienta 
12.4. Tworzenie polityki obsługi klienta


  • Autor Grażyna Rosa
  • Wydanie 2009
  • Wydawnictwo Wyadwnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Tytuł Marketing w handlu

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Szukaj